Rostlinná výroba:

je provozována na výměře 1.840 ha zemědělské půdy. Pozemky se rozkládají v bramborářsko- ječné výrobní oblasti v průměrné nadmořské výšce 540 m n. m.

Struktura pěstovaných plodin je přizpůsobována jednak potřebám krmivové základny pro živočišnou výrobu, jednak odbytu  jednotlivých tržních plodin.

Rozhodující výměru zaujímají obiloviny - 850 ha, z nichž  na největší ploše je pěstována pšenice ozimá (500 ha ), ječmen je na ploše 200 ha a žito  na 150 ha. Nejvýznamnější tržní plodinou je řepka ozimá, kterou je oseto 280 ha.

Krmné plodiny na orné půdě jsou  zastoupeny kukuřicí na siláž - 150 ha, ostatní pícniny na orné půdě - především jetelotrávy - jsou na výměře  240 ha, luk a tráv na orné půdě má společnost asi 320 ha.

 

 


© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU